שער הכתר הדני

שער הכתר הדני היציג להיום 2019-02-18 הוא: 0.5495

שערים נוספים:
שער היורו היציג 4.1006 ש"ח
שער הדולר היציג: 3.62 ש"ח
הדולר הקנדי היציג: 2.7326 ש"ח
שער הליש"ט: 4.6794 ש"ח
שער הפרנק: 3.6094 ש"ח
שער היין היציג:(100) 3.2747 ש"ח