שער הכתר הדני

שער הכתר הדני היציג להיום 2018-12-14 הוא: 0.5705

שערים נוספים:
שער היורו היציג 4.2586 ש"ח
שער הדולר היציג: 3.771 ש"ח
הדולר הקנדי היציג: 2.8159 ש"ח
שער הליש"ט: 4.7458 ש"ח
שער הפרנק: 3.7819 ש"ח
שער היין היציג:(100) 3.3220 ש"ח