שער הכתר הדני

שער הכתר הדני היציג להיום 2019-10-18 הוא: 0.5264

שערים נוספים:
שער היורו היציג 3.9325 ש"ח
שער הדולר היציג: 3.533 ש"ח
הדולר הקנדי היציג: 2.6895 ש"ח
שער הליש"ט: 4.5627 ש"ח
שער הפרנק: 3.5791 ש"ח
שער היין היציג:(100) 3.2512 ש"ח