שער הכתר נורבגי

שער הכתר הנורבגי היציג להיום 2020-10-01 הוא: 0.3689

שערים נוספים:
שער היורו היציג 4.0242 ש"ח
שער הדולר היציג: 3.427 ש"ח
הדולר הקנדי היציג: 2.5762 ש"ח
שער הליש"ט: 4.3964 ש"ח
שער הפרנק: 3.7330 ש"ח
שער היין היציג:(100) 3.2450 ש"ח