שער הלירה המצרית

שער הלירה המיצרית היציג להיום 2020-03-31 הוא: 0.2263

שערים נוספים:
שער היורו היציג 3.9003 ש"ח
שער הדולר היציג: 3.565 ש"ח
הדולר הקנדי היציג: 2.5002 ש"ח
שער הליש"ט: 4.3986 ש"ח
שער הפרנק: 3.6854 ש"ח
שער היין היציג:(100) 3.2788 ש"ח