שער כתר שבדי

שער הכתר שבדי היציג להיום 2018-02-16 הוא: 0.4471

שערים נוספים:
שער היורו היציג 4.4274 ש"ח
שער הדולר היציג: 3.535 ש"ח
הדולר הקנדי היציג: 2.8388 ש"ח
שער הליש"ט: 4.9842 ש"ח
שער הפרנק: 3.8430 ש"ח
שער היין היציג:(100) 3.3348 ש"ח